Vardas:    Slaptažodis:   
Mokytojai2011-2012m.m.


Eil.Nr.Pavardė, vardasKvalifikacinė kategorijaDalykasVadovavimas klasei
1. Barauskienė Svetlana vyr.mokytoja rusų kalba 
2.Barabanovienė Jūratėmetodininkėbiologija 
3.Čepeliauskienė Valentinavyr.mokyt.rusų kalba/istorija8a
4.Dabašinskaitė Jurgitavyr.mokyt.geografija 
5.Draugelienė Virginijavyr.mokyt.kūno kultūra9
6.Gaižauskaitė Vilmametodininkėlietuvių kalba 
7.Grabauskienė Loretametodininkėpradinės klasės1b
8.Grinevičienė Aistėvyr.mokyt.šokispriešmokykl.gr.
9.Grubienė Editametodininkėanglų kalba 
10.Gumauskienė Vaidamokytojatikyba 
11.Jalinskienė Sigita lietuvių kalba 
12.Janušienė Rasitamokytojalietuvių kalba6b
13.Jasinauskienė Romavyr.mokyt.anglų kalba 
14.Jurevičienė Danutėvyr.mokyt.fizika 
15.Jušinskas Rytisvyr.mokyt.technologijos 
16.Liščiukaitytė Agnėmokytojatechnologijos
dailė
 
17.Kalvaitienė Daivavyr.mokyt.inform.technolog. 
18.Kamorūnienė Magdelenametodininkėmatematika7b
19. Kavaliauskaitė Kristina vyr.mokyt. anglų kalba 
 20. Klevinskienė Rasa vyr.mokyt. istorija 10
 21. Krivičienė Neringa mokytoja dailė 
 22. Mačiulaitienė Lina vyr.mokyt. pradinės klasės 4a
 23. Martinkevičienė Rasa metodininkė pradinės klasės 3a
24. Murauskienė Rūta metodininkė pradinės klasės 2b
 25. Naujokaitytė Kristina metodininkė lietuvių kalba 8b
 26. Pultanavičienė Laimutė metodininkė pradinės klasės 4b
27.Plečkaitis Tomas inform.technolog. 
 28. Šatienė Silvija vyr.mokyt. pradinės klasės 2a
 29. Stanevičienė Rositametodininkė
vyr.mokyt.

 rusų kalba
vokiečių kalba
etika
 7c
 30. Stasaitienė Rasa metodininkė pradinės klasės 3b
31.Strazdas Valdas chemija 
32.Tarcijonaitė Dalėvyr.mokyt.matematika5b
33.Vėlyvienė Kristinavyr.mokyt.biologija
tecnologijos
6a
34.Vieraitienė Vilmavyr.mokyt.muzika 
35.Žeimienė Birutėmetodininkėpradinės klasės1a
36.Žentelytė Daliametodininkėmatematika 
37.Zobielienė Jūratėvyr.mokyt.kūno kultūra7a
 38.Puzarienė Ina pailgintos dienos grupė 
     
     

Pamokų laikas

1 pamoka: 8.00 -  8.45 val.
2 pamoka: 8.55 -  9.40 val.
3 pamoka: 9.55 - 10.40 val.
4 pamoka:
11.00 - 11.45 val.
5 pamoka:
11.55 - 12.40 val.
6 pamoka:
12.50 - 13.35 val.
7 pamoka: 13.45 - 14.30 val.

Dienynas
Besimokančių mokyklų tinklai
Projektas: Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas