Darbuotojų atlyginimai

Informacija apie Petro Armino pagrindinės mokyklos darbuotojų
vidutinį metinį darbo užmokestį


Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatinių pareigybių skaičius Vidutinis metinis darbo užmokestis Eu.
Mokyklos valdymas
1. Direktorius 1 1246
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1076
Mokyklos pedagogai
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas 0,75 518
4. Logopedas 1 639
5. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 1 628
6. Socialinis pedagogas 1 868
7. Specialusis pedagogas 1 668
8. Psichologas 1 630
9. Papildomojo ugdymo organizatorius 0,5 444
10. Bibliotekininkas 1,5 463
11. Mokytojas padėjėjas 3 365
12. Mokytojas 5 436
13. Vyresnysis mokytojas 22 485
14. Metodininkas 8 800
15. Ekspertas 1 1083
     Aptarnaujantis personalas
16. Direktoriaus pavaduotojas ūkiu 1 568
17. Vyr. finansininkas 1 639
18. Buhalteris 1 408
19. Sekretorė 1 365
20. Inžinierius kompiuterininkas 1,25 365
21. Elektrikas 0,75 274
22. Santechnikas 0,75 274
23. Darbininkas pastatų ir stat. Priežiūrai 0,5 182,50
24. Rūbininkas 1,5 365
25. Virėjas 2 365
26. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 365
27. Budintis 1 365
28. Valytojos 7,75 365
29. Kiemsargis 2 365
30. Vairuotojas 1 365