Neformalusis ugdymas

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

Progimnazijoje , veikiančių būrelių, sąrašas

2017-2018 m.m.

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Klasė Val. sk. Būrelio vadovas
1. Sporto būrelis „Futboliukas“ 3 -4 2 Gintautas Žimaila
2. Smurto ir prevencijos programa „Antrasis žingsnis“ 2 1

Jurgita Dabašinskaitė

3. Jaunučių liaudiškų šokių grupė 2-4 4 Aistė Grinevičienė
4. „ Linksmosios spalvos“ 3 1 Loreta Grabauskienė
5. „Ką akys pamatys, tą rankos padarys“ 1 2 Rasa Stasaitienė
6. Nuotykių karuselė 2 1 Gražina Avižienienė
7. Sporto būrelis „Sportuok ir tobulėk“ 5,6 2 Virginija Draugelienė
8. „Paauglystės kryžkelės“ 7 0,5 Ona Misiukevičienė
9. „Meno sodas“ 7 1 Kristina Vėlyvienė
10. Linijinių šokių grupė 7,8 2 Aistė Grinevičienė
11. Jaunieji žurnalistai 8 1 Rasita Janušienė
12. „Vikruoliai ir stipruoliai“ 5,6 2 Raimundas Valiukas