Neformalusis ugdymas

MOKYKLOJE VEIKIANČIŲ BŪRELIŲ SĄRAŠAS

2016 - 2017 m.m.

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Klasė Būrelio vadovas
1. Sporto būrelis 2-3 klasės Laimutė Pultanavičienė
2. Smurto  prevencijos programa „Antrasis žingsnis“ 1,4 klasės

Lina Mačiulaitienė

Jurgita Dabašinskaitė

3. Jaunučių liaudiškų šokių grupė 1-4 klasės Aistė Grinevičienė
4. „ Kelionė laike“ 2 klasė Loreta Grabauskienė
5. „ Ką akys pamatys, tą rankos pamatys“ 4 klasė Rasa Stasaitienė
6. „ Esame iš skirtingų šalių, bet turime vienodų pomėgių“ 4 klasė Edita Grubienė
7. „ Futboliukas“ 3-4 klasės Gintautas Žimaila
8. Sporto būrelis „ Kūno kultūra visiems“ 5-6 klasės Jūratė Zobielienė
9. Sporto būrelis „ Sportuok ir tobulėk“ 7 klasės Virginija Draugelienė
10. „ Žaisdami linksmai mokomės“ 6 klasė Gražina Avižienienė
11. „Paauglystės kryžkelės“ 6 klasė Ona Misiukevičienė
12. „ Meno sodas“ 7 klasė Kristina Vėlyvienė
13. Linijinių šokių grupė 7-8 klasės Aistė Grinevičienė
14. Futbolas 5-6 klasės Gintautas Žimaila
15. „ Vikruoliai ir stipruoliai“ 7,8, 10 klasės Raimundas Valiukas
16. Valančiukai 4, 5, 6 klasės Daiva Kresninkevičienė
17. „Spalvų pasaulyje“ SĮU klasė Rita Baglakienė