VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2016 2017 M.M.

Stanevičienė Rosita, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė

Avižienienė Gražina, anglų kalbos mokytoja

Chorchordinienė Anelė, mokyklos logopedė

Dabašinskaitė Jurgita, pradinių klasių mokytoja

Jakovickienė Gražina, mokyklos psichologė

Kresninkevičienė Daiva, mokyklos specialioji pedagogė

Misiukevičienė Ona, mokyklos socialinė pedagogė, VGK pirmininko pavaduotoja

Tarcijonaitė Dalė, matematikos mokytoja


Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas