VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2018 -2019 M.M.

Rasita Janušienė, papildomo ugdymo organizatorė, VGK pirmininkė

Daiva Kresninkevičienė, specialioji pedagogė, VKG pirmininkės pavaduotoja

Gražina Avižienienė, anglų kalbos mokytoja

Agnė Vosyliūtė - Jurčiukonienė, mokyklos logopedė

Jurgita Dabašinskaitė, pradinių klasių mokytoja

Justa Arlauskaitė,  psichologo asistentė

Joana Klimaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

A. Kuzaitienė, tėvų atstovė

Vaidas Zabilevičius, Marijampolės savivaldybės VTAS vyriausiasis specialistas

Irena Senkutė, Marijampolės socialinės pagalbos centro  Pagalbos socialinės rizikos šeimoms tarnybos vadovė

 
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas