Atostogos

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2015-2016 MOKSLO METAIS

2015-2016 mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. gegužės 31 d.
Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.
 
10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, etninei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei ir prevencinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis.
Veikla skirstoma:
  • spektaklių, kino filmų lankymas ir aptarimas – 2 dienos;
  • pramoginiai renginiai – 3 dienos;
  • ekskursijos, išvykos – 2 dienos;
  • sportinės varžybos – 1 diena;
  • edukacinės pamokos – 2 dienos.

 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

 

Papildomos atostogos pradinukams 2015-2016 mokslo metais:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2015-02-08

2015-02-19

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28

2016-01-08

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

Vasaros

2016-06-01

2016-08-31

Papildomos atostogos penktokams 2015-2016 mokslo metais:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2016-02-08

2016-02-19