Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2018-2019 M.M.


Vardas, pavardė


Kvalifikacinė kategorija


Dėstomi dalykai

Vaida Gumauskienė

Mokytoja

Etika, tikyba

Vilma Gaižauskaitė

Mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba

Rasita Janušienė 

Vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

Edita Grubienė 

Mokytoja metodininkė

Anglų kalba

Gražina Avižienienė

Vyr. mokytoja

Anglų kalba

Svetlana Barauskienė 

Vyr.mokytoja

Rusų kalba

Valentina Čepeliauskienė 

Vyr. mokytoja

Istorija, rusų kalba

Rasa Klevinskienė

Vyr. mokytoja

Istorija

Kristina Vėlyvienė 

Mokytoja metodininkė

Biologija, technologijos, vokiečių kalba

Gintautas Žimaila

Vyr. mokytojas

Geografija, gamta ir žmogus

Ginta Šnipaitienė

Vyr. mokytoja

Informacinės technologijos

Dalė Tarcijonaitė

Vyr. mokytoja

Matematika

Danutė Jurevičienė 

Vyr. mokytoja

Fizika

Valdas Strazdas 

Mokytojas

Chemija

Jūratė Zobielienė 

Vyr. mokytoja

Kūno kultūra

Dalia Kreivėnienė

Vyr. mokytoja

Dailė, technologijos

Rytis Jušinskas

Vyr. mokytojas

Technologijos

Virginija Draugelienė 

Vyr. mokytoja

Kūno kultūra, žmogaus sauga

Artūras Grinevičius

Vyr. mokytojas

Muzika

Rasa Samušienė 

Vyr. mokytoja

Priešmokyklinis ugdymas, pailgintos dienos grupės mokytoja

Jolita Juodviršienė

Mokytoja

Pradinis ugdymas, šokis

Laimutė Pultanavičienė 

Vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

Loreta Grabauskienė 

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Jurgita Dabašinskaitė

Vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

Rasa Stasaitienė 

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

Aistė Grinevičienė

Vyr. mokytoja

Šokis, prailgintos darbo dienos grupės mokytoja

Rasa Martinkevičienė 

Mokytoja metodininkė

Mokytojo padėjėja