Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2017-2018 M.M.

Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Dėstomi dalykai
Rasa Samušienė  Vyr. mokytoja Priešmokyklinis ugdymas,pailgintos dienos grupės mokytoja
Gražina Avižienienė  Vyr. mokytoja Anglų kalba
Laimutė Pultanavičienė  Vyr. mokytoja Pradinis ugdymas
Loreta Grabauskienė  Mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas
Rūta Murauskienė  Mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas
Rasa Martinkevičienė  Mokytoja metodininkė Prailgintos darbo dienos grupės mokytoja
Rasa Stasaitienė  Mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas
Daiva Kresninkevičienė

Specialioji pedagogė metodininkė
 
Agnė Vosyliūtė -Jurčikonienė logopedė  
Vilma Gaižauskaitė  Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
Aistė Grinevičienė Vyr. mokytoja Šokis, prailgintos darbo dienos grupės mokytoja
Edita Grubienė  Mokytoja metodininkė Anglų kalba
Svetlana Barauskienė  Vyr.mokytoja Rusų kalba
Ona Misiukevičienė Socialinė pedagogė ekspertė  
Valentina Čepeliauskienė  Vyr. mokytoja Istorija, rusų kalba
Rasita Janušienė  Vyr. mokytoja Lietuvių kalba, etika
Ginta Šnipaitienė
Vyr. mokytoja Informacinės technologijos
Jūratė Lukšienė
Vyr. mokytoja
Tikyba
Dalė Tarcijonaitė Vyr. mokytoja Matematika, ekonomika ir verslumas
Danutė Jurevičienė  Vyr. mokytoja Fizika
Kristina Naujokaitytė  Mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
Valdas Strazdas  Mokytojas Chemija
Rytis Jušinskas  Vyr. mokytojas Technologijos
Jūratė Zobielienė  Vyr. mokytoja Kūno kultūra
Jurgita Dabašinskaitė  Vyr. mokytoja Pradinis ugdymas
Kristina Vėlyvienė  Mokytoja metodininkė Biologija, technologijos
Vaida Gumauskienė  Mokytoja Tikyba
Virginija Draugelienė  Vyr. mokytoja Kūno kultūra
Diana Labačiauskienė
Mokytoja Dailė
Artūras Grinevičius
Vyr. mokytojas Muzika