Klasių vadovai

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

 

PUG, 1-8 klasių vadovų sąrašas

2017-2018 m.m.

 

Eil. Nr. Vadovo vardas, pavardė Klasė Kabinetas
1. Rasa Samušienė PUG 44
2. Rasa Stasaitienė 1a 37
3. Jurgita Dabašinskaitė 2a 32
4. Laimutė Pultanavičienė 2b 42
5. Loreta Grabauskienė 3a 35
6. Rasa Martinkevičienė 4a 30
7. Rūta Murauskienė 4b 43
8. Rasa Klevinskienė
Jurgita Dabašinskaitė
5a 2
32
9. Rasita Janušienė 6a 18
10. Ona Misiukevičienė 7a 38
11. Gražina Avižienienė 7b 25
12. Ona Misiukevičienė
8a 38
13. Kristina Vėlyvienė 8b 23