Mokinių taryba

Mokinių taryba

2016-2017 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Šmulkštys Domantas Tarybos pirmininkas
2. Nina Jankauskaitė Tarybos sekretorė
3. Greta Juodsnukytė Pramoginių renginių organizavimas
4. Kamilė Litvaitytė Pramoginių renginių organizavimas
5. Paulina Beresnevičiūtė Neformalusis švietimas
6. Bartišius Vilius Budėjimas
7. Aurelijus Astrauskis Pramoginių renginių įgarsinimas
8. Markas Mikalauskas Sportinių renginių organizavimas
9. Emilis Stankevičius Sportinių varžybų organizavimas
10. Samanta Kisieliūtė Socialinė – pilietinė veikla