Klasių vadovai

PUG, 1-10 klasių vadovų sąrašas

2016-2017 m.m.

Eil. Nr.

Vadovo vardas, pavardė

Klasė

Kabinetas

1.

Rasa Samušienė

PUG

44

2.

Lina Mačiulaitienė

1a

36

3.

Laimutė Pultanavičienė

1b

42

4.

Birutė Žeimienė

2a

43

5.

Loreta Grabauskienė

2b

35

6.

Silvija Šatienė

3a

31

7.

Rūta Murauskienė

3b

30

8.

Jurgita Dabašinskaitė

4a

32

9.

Rasa Stasaitienė

4b

37

10.

Rasita Janušienė

5

18

11.

Ona Misiukevičienė

6a

38

12.

Gražina Avižienienė

6b

25

13.

Rosita Stanevičienė

7a

17

14.

Kristina Vėlyvienė

7b

2

15.

Rasa Klevinskienė

8

3

16.

Dalė Tarcijonaitė

10

26

17.

Ilona Šmitienė

Soc. įg. klasė

10