Administracija

Mokyklos direktorius - Raimundas Valiukas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Birutė Žaliauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams - Iveta Šveikauskienė