Administracija

Mokyklos direktorius - Raimundas Valiukas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Birutė Žaliauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Rosita Stanevičienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - Aleksandras Varakinas