Administracija

Mokyklos direktorius - Raimundas Valiukas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Kristina Vėlyvienė

Papildomojo ugdymo organizatorė - Rasita Janušienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - Gintautas Pajaujis