Mūsų pasiekimai

OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, PARODŲ IR SPORTINIŲ VARŽYBŲ LAIMĖJIMAI

2016-2017 m. m.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Mokinio vardas, pavardė

Rezultatas

1.

Marijampolės savivaldybės rudens derliaus paroda „ Sūduvos kraitė“

Rasa Stasaitienė,

Loreta Grabauskienė,

Kristina Botyrienė

1-4 klasių mokiniai ir tėveliai

Mero apdovanojimas

„ Už dalyvavimą derliaus šventėje“

2.

Marijampolės savivaldybės mokyklų 5-6 klasių mergaičių kvadrato varžybos.

Virginija Draugelienė

5-6 klasių mergaičių komanda

II vieta

3.

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“.

Valentina Čepeliauskienė,

Diana Labačiauskienė

7b klasės mokiniai

Padėkos raštas

( Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras direktorius Algirdas Sakevičius)

4.

Marijampolės savivaldybės mokyklų 5-6 klasių berniukų kvadrato varžybos.

Virginija Draugelienė

5-6 kasių berniukų komanda

III vieta

5.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių piešinių konkursas  „Kelionė rudenio takais“.

Laimutė Pultanavičienė

 

Loreta Grabauskienė

 

1a klasės mokinė

Fausta Kresninkevičiūtė

2a klasės mokinė

Gabrielė Langvinytė

II vieta

 

 

II vieta

6.

Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos paukštis“, skirta tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimui.

Ona Misiukevičienė

1-10 klasių mokiniai, mokytojai

Padėka

(Tarptautinės komisijos nacių ir okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius Rolandas Račinskas)

7.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

Rasa Klevinskienė

PUG, 1-10 klasių mokiniai, mokytojai

Padėka

(direktorius Rolandas Račinskas)

8.

Lietuvos mokinių žaidynių Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių tarpmokyklinės šachmatų varžybos.

Rasa Stasaitienė,

treneris Martinkus

4 klasės mokinių komanda

Diplomas

 

II vieta

9.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų matematikos olimpiada.

Dalė Tarcijonaitė

Židronė Stanynienė

Gytis Lukoševičius 5a

Edvinas Globys 6a klasė

Gustė Spudytė 7b

Marius Arcekauskas 8 kl.

Dalyviai

10.

Savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklų technologijų olimpiada

Kristina Vėlyvienė

Gustė Spudytė

7b klasė

I vieta

11.

Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių viktorina „Stebuklingas pasakų pasaulis“.

Rūta Murauskienė,

Rasa Stasaitienė,

Laimutė Pultanavičienė,

Loreta Grabauskienė

3b klasės,

4b klasės

1b klasės,

2b klasės mokinių komanda

„Linksmuoliai“

 

Padėka

(Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos –daugiafunkcio centro direktorius)

12.

Krepšinio varžybos mokyklos direktorės taurei laimėti.

Virginija Draugelienė

6-7 klasių komanda

 

8-10 klasių komanda

Taurė

( Sasnavos pagrindinė mokykla)

 

Taurė

(Sasnavos pagrindinė mokykla)

13.

Tarptautinis piešinių konkursas „Lietuvos pasididžiavimas“.

Laimutė Pultanavičienė

Emilija Plėštytė

1b klasė

I vieta

14.

Šachmatų turnyras, skirtas Pasieniečio profesijai populiarinti.

Rasa Stasaitienė,

treneris R. Martinkus

4b klasės mokinys

Nojus Botyrius

III vieta

15.

Savivaldybės pradinukų matematikos olimpiada

Rūta

Murauskienė

Jurgita Dabašinskaitė

3b klasė

Deividas Gylys

4a klasė

Adrijus Stočkus

II vieta

 

 

III vieta

16.

Regioninis renginys „ Informatikų diena -2017“.

Ona Misiukevičienė,

Rosita Stanevičienė

Diana Labačiauskienė

6a (5 mokiniai)

 

 

7a (5 mokiniai)

10 (9 mokiniai)

klasės

Padėka

(Marijampolės kolegijos direktorius)

 

17.

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“.

Rasa Klevinskienė,

Birutė Žeimienė,

Diana Labačiauskienė

PUG, 1-10 klasių mokiniai

Padėkos raštas

( Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius

Ronaldas Račinskas)

18.

Savivaldybės pradinių klasių konkursas „Raštingiausias pradinukas“

Laimutė Pultanavičienė,

 

Birutė Žeimienė

 

 

Rūta Murauskienė

Rasa Stasaitienė

Kamilė Kavaliauskaitė, 1b klasė

Austėja Šimanskaitė, 2a klasė

Simona Žukauskaitė 3b

Agota Dulinskaitė

4b klasė

I vieta

 

 

Padėka

 

 

Padėka

 

III vieta

19.

Edukacinis gamtamokslinis konkursas – viktorina.

Kristina Vėlyvienė

7 b klasės merginų komanda

Padėka

20.

Akcija „Darom Marijampolė 2017“

Kristina Vėlyvienė

7b klasė

Padėka

21.

Savaitė be patyčių „ Patyčios bijo tavo nepritarimo“

Ona Misiukevičienė

PUG, 1-10 klasių mokiniai

Padėka

22.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas.

Valentina Čepeliauskienė

Gabija Merkevičiūtė

6b klasė

III vieta

23.

Konkursas „Kengūra“

„Nykštukas“

„Bičiulis“

 

 

„Kadetas“

Laima Pultanavičienė

Dalė Tarcijonaitė

 

 

Dalė Tarcijonaitė

Kipras Avižienius

1b klasė

Gytis Lukoševičius

5 klasė

Girmantas Misiukevičius

7a klasė

I vieta

 

VIII vieta

 

 

VI vieta (Marijampolės savivaldybės geriausiųjų dešimtuke)

 

24.

Raštingiausio mokinio konkursas 5-8 klasės.

Rasita Janušienė

 

Naujokaitytė Kristina

 

Kristina Naujokaitytė

Giedrė Žiemytė

5 klasė

Aiste Lenkauskaitė

6a klasė

Gustė Spudytė

7b klasė

II vieta

 

 

III vieta

 

III vieta

 

 

25.

Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo įstaigų mokinių lengvosios atletikos keturkovės vaikinų tarpmokyklinės varžybos.

Virginija Draugelienė

Adas Laukaitis

Ainoras Rapolavičius

Aurimas Vėlyvis

Ignas Zigmantas

Tomas Žukauskas

Kęstutis Andziulevičius

III vieta

III vieta

 

III vieta

III vieta

III vieta

III vieta

 

26.

Vaikų futbolo turnyras, skirtas Kazlų rūdos sporto centro įkūrimui paminėti.

Gintautas Žimaila

Mokyklos vaikų komanda

III vieta

Taurė

27.

Tarptautinis projektas Twinning „ Passion  for Sports“

Edita Grubienė

7b klasės mokiniai

Nacionalinis kokybės ženklas

28.

Anglų kalbos konkursas“ SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND“

Gražina Avižienienė

Greta Juodsnukytė , Marius Arcikauskas 8 klasė

Padėka

29.

Tarptautinis Twinning projektas „Esame skirtingų šalių, bet turime vienodų pomėgių“.

Edita Grubienė

4b klasės mokiniai

Nacionalinis kokybės ženklelis

30.

Anglų kalbos konkursas, skirtas Europos dienai paminėti.

Edita Grubienė

Augustas Juozaitis 3b kl.

Lukas Grubis, 4b klasė

Padėka