Misija

Mokyklos misija:

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla – tai mokykla, plėtojanti

savivaldą, teikianti kokybiškas priešmokyklinio pradinio, pagrindinio bei

socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas įvairių poreikių mokiniams, kurianti

sveiką, saugią, bendravimu ir bendradarbiavimu grįstą aplinką, skatinančią

bendruomenės narių saviraišką bei tobulėjimą.